Spiritusafgiftsloven § 12

Denne konsoliderede version af spiritusafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Lov nr. 153 af 06. maj 1980,
jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 09. januar 2024

§ 12

De autoriserede oplagshavere og modtagere skal føre regnskab over tilgang af afgiftspligtige varer.

Stk. 2 Som tilgang medregnes:

  • 1) Ætanol, som virksomheden har fremstillet eller indført til drikkeformål,

  • 2) ætanolindholdet i fra udlandet modtaget vin, som virksomheden vil anvende til fremstilling af afgiftspligtige varer, og

  • 3) ætanolindholdet i ekstrakter, essenser o.lign., der ikke er afgiftspligtige efter § 1, men som virksomheden vil anvende til fremstilling af afgiftspligtige varer.