14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spiritusafgiftsloven § 18

Lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven) paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spiritusafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 504 af 21. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Afgift af varer, der indføres fra steder uden for EU
Der betales afgift af afgiftspligtige varer, der indføres fra steder uden for EU eller indføres fra visse områder, der ikke er omfattet af de pågældende EU-landes afgiftsområde, medmindre varerne tilføres en autoriseret virksomhed eller er fritaget efter § 15, stk. 4. Afgiften betales ved indførslen og afregnes efter reglerne i toldlovens kapitel 4.

•••

Stk. 2 Ved indførsel af varer i ikke erhvervsmæssigt øjemed kan told- og skatteforvaltningen fastsætte den afgiftspligtige mængde på grundlag af gængse flaskestørrelser og ætanolstyrker.

•••
profile photo
Profilside