Spilleloven § 11

Denne konsoliderede version af spilleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om spil

Lov nr. 848 af 01. juli 2010,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1303 af 04. september 2020,
som ændret ved lov nr. 650 af 08. juni 2016, lov nr. 533 af 27. marts 2021 og lov nr. 375 af 28. marts 2022

Væddemål
§ 11

Der kan gives tilladelse til udbud af væddemål.

Stk. 2 Tilladelse kan gives for indtil 5 år ad gangen.

Stk. 3 Der kan ikke med en tilladelse efter stk. 1 udbydes væddemål på resultatet af lotterier eller andre tilfældigt frembragte hændelser bortset fra landbaserede væddemål på resultatet af elektronisk simulerede sportsbegivenheder.

Stk. 4 Spillemyndigheden kan udveksle oplysninger om aftalt spil med andre danske og udenlandske myndigheder og enheder.

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte regler om forebyggende foranstaltninger mod aftalt spil samt underretningspligt for tilladelsesindehavere til spillemyndigheden, herunder regler om, at underretningen skal være affattet på dansk eller engelsk, og at underretningen skal ske i elektronisk form (digital kommunikation).