14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spilloven § 45

Lov om spil paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spilloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1303 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 En tilladelse til udbud af spil bortfalder, hvis

  • 1) tilladelsesindehaveren meddeler, at vedkommende ikke længere ønsker at udbyde spil,

  • 2) udbud af spil ikke er påbegyndt, senest 12 måneder efter at spillemyndigheden har givet tilladelse,

  • 3) der ikke udbydes spil i en sammenhængende periode på over 6 måneder, medmindre der er tale om sæsonbaseret udbud,

  • 4) tilladelsesindehaveren afgår ved døden eller ophører med at opfylde en af betingelserne i § 26, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller

  • 5) skifteretten efter begæring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har truffet afgørelse om tvangsopløsning af virksomheden.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1, nr. 4, kan tilladelsesindehaverens dødsbo eller ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, en tilladelsesindehaver, der er under rekonstruktionsbehandling, en til­la­del­ses­inde­havers konkursbo eller en værge for en tilladelsesindehaver, der er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller § 7, fortsætte med at udbyde spil med henblik på afvikling, hvis der sker anmeldelse herom til spillemyndigheden inden 14 dage efter dødsfaldet, indledningen af rekonstruktionsbehandlingen, konkursdekretets afsigelse eller værgemålets iværksættelse. Adgangen hertil gælder kun i 6 måneder efter den begivenhed, der medførte tilladelsens bortfald.

•••

Stk. 3 En tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater i en restauration bortfalder, hvis restaurationens alkoholbevilling inddrages eller bortfalder.

•••
profile photo
Profilside