14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spilloven § 26

Lov om spil paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spilloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1303 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til personer, der

  • 1) er fyldt 21 år,

  • 2) ikke er under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 3) ikke har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering,

  • 4) ikke er dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil, og

  • 5) ikke har forfalden gæld til det offentlige.

•••

Stk. 2 Tilladelse til udbud og arrangering af spil kan kun gives til personer, der ikke har bopæl her i landet eller et andet EU- eller EØS-land, såfremt ansøger har udpeget en godkendt repræsentant, jf. § 30.

•••
profile photo
Profilside