14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spildevandsloven § 8

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spildevandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte tilsvarende regler om etablering af spildevandsanlæg på småøer med ikke over 1.000 indbyggere og i områder med spredt bebyggelse. Den tidsfrist, som er nævnt i § 5, stk. 1, fastsættes af kommunalbestyrelsen. Bestemmelsen i § 5, stk. 2, 2. pkt., finder ikke anvendelse.

•••

Stk. 2 Ved spredt bebyggelse forstås områder, hvor der ikke findes samlet bebyggelse med over 200 indbyggere, og hvor spildevandsanlægget ikke forventes at skulle dimensioneres til at modtage mere spildevand end svarende til 1.000 personækvivalenter.

•••
profile photo
Profilside