14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spildevandsloven § 7

Lov om bortskaffelse af spildevand på sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spildevandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1583 af 10. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Kalundborg Kommunalbestyrelses beføjelser og forpligtelser efter de i § 3, nr. 1-3, nævnte landvæsensretsafgørelser og efter forlig af 15. september 1952 angående kloakering i Kongstrup by overføres til lavets bestyrelse, når valg har fundet sted. Bestyrelsen skal dog ikke stå i forskud med anlægs- og driftsudgifter. Kloakfondens formue overføres til lavet ved bestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside