14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Spilafgiftsloven § 1

Lov om afgifter af spil paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af spilafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1209 af 13. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt, i det omfang det følger af reglerne i denne lov.

•••

Stk. 2 Loven finder anvendelse her i landet, i internationalt farvand og luftrum, når en transport heri er nødvendig for drift mellem en dansk havn eller lufthavn og rutens endelige destination, og på danske fartøjer, der befinder sig i andre landes farvande, såfremt aftale herom er indgået med det pågældende land.

•••

Stk. 3 Gevinster fra spil, der er omfattet af denne lov, medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder for gevinster vundet i spil, der svarer til de spil, som er omfattet af denne lov, og som udbydes eller arrangeres i et andet EU- eller EØS-land og er tilladt i dette land.

•••

Stk. 4 § 12 og § 13 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder ikke anvendelse.

•••
profile photo
Profilside