14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søsikkerhedsloven § 29c

Lov om sikkerhed til søs paragraf 29c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søsikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29c Spiritussejlads efter § 29 a straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder.

•••

Stk. 2 Spiritussejlads i robåde og lignende fartøjer, som ikke føres frem ved sejl- eller motorkraft, straffes dog med bøde.

•••
profile photo
Profilside