14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søsikkerhedsloven § 28

Lov om sikkerhed til søs paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søsikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Med bøde eller fængsel i indtil 1 år straffes den, der

  • 1) overtræder §§ 9-13 eller § 19, stk. 2,

  • 2) tilsidesætter vilkår knyttet til en tilladelse, dispensation eller en godkendelse efter loven eller

  • 3) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til loven eller i henhold til forskrifter udstedt i medfør af loven, herunder påbud eller forbud udstedt i medfør af § 4, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside