14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søsikkerhedsloven § 26

Lov om sikkerhed til søs paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søsikkerhedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 221 af 11. February 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Erhvervsministeren nedsætter Skibstilsynsrådet, der

  • 1) rådgiver Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen vedrørende sikkerhed til søs,

  • 2) følger udviklingen inden for lovens område og

  • 3) fremsætter ønsker og forslag vedrørende lovgivningen om sikkerhed til søs og den dertil knyttede administration.

•••

Stk. 2 Skibstilsynsrådet består af en af ministeren udnævnt formand samt i øvrigt af et af ministeren nærmere fastsat antal medlemmer omfattende repræsentanter for rederne, de søfarende og skibsværfterne. Ministeren kan udpege repræsentanter for andre erhverv som medlemmer.

•••

Stk. 3 Erhvervsministeren fastsætter rådets forretningsorden.

•••
profile photo
Profilside