14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sommerhusloven § 2

Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sommerhusloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 949 af 03. juli 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Tilladelsen gives af miljøministeren. Ved afgørelsen af, om tilladelse skal meddeles, skal der bl.a. lægges vægt på hensynet til at bevare naturværdier, turistmæssige hensyn, de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige interesser og trafikale og sanitære hensyn.

•••

Stk. 2 Miljøministeren kan bemyndige kommunalbestyrelsen til efter retningslinier fastsat af ministeren at træffe afgørelse om meddelelse af tilladelser efter stk. 1. Campingreglementet

•••

Stk. 3 Miljøministeren fastsætter sagsbehandlingsregler for meddelelse af tilladelse efter denne lov og regler udstedt i medfør heraf samt regler om pligt for ejere og brugere omfattet af sådanne tilladelser til at give oplysninger til tjenestemodtagere, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser. Campingreglementet

•••
profile photo
Profilside