Sømandsloven § 53

Denne konsoliderede version af sømandsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.

Lov nr. 420 af 13. juni 1973,
jf. lovbekendtgørelse nr. 335 af 09. april 2024

2. Almindelige tjenestepligter
§ 53

En søfarende skal efterkomme ordrer, han modtager i tjenesten, og skal ved tydeligt svar tilkendegive, at han har forstået disse. Han skal endvidere følge de forskrifter, der gives for ordenen om bord.

Stk. 2 Bliver en søfarende forhindret i at komme om bord i rette tid, skal han straks underrette skibsføreren.

Stk. 3 Den søfarende skal erstatte den skade, han forvolder ved fejl eller forsømmelse i tjenesten.