14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 53

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 53

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53 2. Almindelige tjenestepligter
En søfarende skal efterkomme ordrer, han modtager i tjenesten, og skal ved tydeligt svar tilkendegive, at han har forstået disse. Han skal endvidere følge de forskrifter, der gives for ordenen om bord.

•••

Stk. 2 Bliver en søfarende forhindret i at komme om bord i rette tid, skal han straks underrette skibsføreren.

•••

Stk. 3 Den søfarende skal erstatte den skade, han forvolder ved fejl eller forsømmelse i tjenesten.

•••
profile photo
Profilside