14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 32

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 8. Død og begravelse
Dør en søfarende, skal skibsføreren underrette hans nærmeste pårørende og sørge for hans begravelse eller ligbrænding. Indtræffer dødsfaldet i udlandet, skal tillige nærmeste danske konsul underrettes. Finder ligbrænding sted, skal skibsføreren sørge for hjemsendelse af asken.

•••

Stk. 2 Skibsføreren skal snarest muligt lade optage en fortegnelse over, hvad den afdøde har efterladt om bord. Fortegnelsens rigtighed skal bekræftes af 2 personer. Skibsføreren skal sende fortegnelsen og de efterladte ejendele til den afdødes nærmeste slægtning.

•••
profile photo
Profilside