14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 64b

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 64b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64b Søfartsstyrelsen kan af rederen eller skibsføreren kræve de oplysninger om skibet og de ansatte om bord, som er nødvendige af hensyn til mønstringskontrollen. Søfartsstyrelsen er endvidere berettiget til at foretage de undersøgelser, som er nødvendige af hensyn til kontrollen.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter regler om bevis for på- og afmønstring og besætningsskemaer, samt regler om udstedelse, brug og registrering identitetsbevis til søfarende, herunder om afvisning af begæring om udstedelse af et identitetsbevis eller inddragelse af et allerede udstedt bevis, såfremt den pågældende skønnes at udgøre en sikkerhedsrisiko. Ministeren fastsætter endvidere regler om betaling af udstedelse af sådanne beviser mv.

•••
profile photo
Profilside