14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 62

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 9. Ordenen om bord
Skibsføreren kan foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde ordenen om bord.

•••

Stk. 2 Er skibet i fare, er der mytteri blandt mandskabet, eller foreligger anden nødstilstand, kan skibsføreren bruge de midler, der er nødvendige og forsvarlige for at tilvejebringe orden. Enhver af mandskabet skal yde hjælp, også uden opfordring.

•••

Stk. 3 Bliver den, der nægter at medvirke til opretholdelse af orden om bord, tilføjet skade, kan han gøre ansvar gældende, hvis hårdere midler er anvendt, end omstændighederne krævede.

•••
profile photo
Profilside