14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 55

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 55

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§55 4. Kost og sundhedsforhold
Skibsføreren skal sørge for, at mandskabet får god og tilstrækkelig kost. Kosten om bord skal være gratis for den søfarende under udmønstringsperioden. Erhvervsministeren kan fastsætte regler om 1. og 2. pkt.

•••

Stk. 2 Hvis skibsføreren anser det for nødvendigt at formindske kosten under rejsen, har mandskabet krav på erstatning.

•••

Stk. 3 Skibsføreren må ikke for egen regning påtage sig mandskabets forplejning.

•••

Stk. 4 Skibsføreren skal føre tilsyn med sundhedsforholdene og renligheden om bord. Erhvervsministeren kan fastsætte regler herom.

•••
profile photo
Profilside