14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 28

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Når skibsføreren i udlandet efterlader en syg eller skadet søfarende til dansk konsuls forsorg, kan konsulen kræve sikkerhed stillet for de udgifter, som rederen skal betale efter §§ 30 og 34 i forbindelse med en søfarendes pleje og begravelse.

•••

Stk. 2 Skibsføreren skal overgive konsulen beløb, som den søfarende har krav på, eller som han kan få krav på efter § 29.

•••

Stk. 3 Hyrebeløb, som den søfarende har krav på, kan han kræve udbetalt, medmindre beløbene må påregnes at medgå til dækning af udgifter for den søfarende regning, eller han er i en tilstand, der gør ham uegnet til at varetage sine anliggender.

•••
profile photo
Profilside