14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 23

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Bliver en rejse helt eller delvis udført med mindre mandskab end forudsat ved forhyringen, eller bliver det arbejdsdygtige mandskab formindsket under rejsen, fordeles sparet hyre for den tid, skibet er i søen, ligeligt mellem de søfarende af den formindskede mandskabsgruppe, medmindre det godtgøres, at formindskelsen ikke har påført gruppen forøget arbejde.

•••

Stk. 2 I den sparede hyre fradrages de øgede udgifter til overtidsbetaling, der skyldes formindskelsen af mandskabet.

•••

Stk. 3 En søfarendes ret til andel i sparet hyre kan ikke overstige den hyre, han selv modtager.

•••

Stk. 4 Er der kun en styrmand tilbage, deles sparet styrmandshyre lige mellem ham og skibsføreren.

•••
profile photo
Profilside