14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsloven § 19a

Lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. paragraf 19a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1662 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19a Søfarende, der holdes som gidsler i forbindelse med sørøveri, kan ikke opsiges. Ansættelsesforholdet ophører ikke, selv om skibet går tabt i forbindelse med sørøveri eller rederen ikke længere kan disponere over det.

•••

Stk. 2 Gidslerne har ved frigivelsen ret til fri rejse med underhold til egen bopæl for rederens regning.

•••
profile photo
Profilside