Bøger, som nævner Sømandsbeskatningsloven § 2

Tonnagebeskatning (1. udg.)
Forfattere: Ann Rask Vang
Udgivelsesdato: 14. jul 2016
DJØF Forlag

Bemærk, at § 2 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 2, om det har en betydning.

Transport – herunder blandede aktiviteter

- Side 143 -

...udførte aktiviteter, som var omfattet af tonnageskatteloven. I sin begrundelse udtalte landsretten, at flytningen af et løftet emne i krankrogen til et andet bestemmelsessted var »... en del af selve løfteopgaven«. Landsretten syntes således at komme til det resultat, at hovedformålet med aktiviteten var løfteopgaven og derimod ikke at dække et egentligt

Læs på Jurabibliotek