Sømandsbeskatningsloven § 17

Denne konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om beskatning af søfolk

Lov nr. 386 af 27. maj 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1181 af 21. september 2023

Ikrafttrædelsesbestemmelser og ændring af anden lovgivning
§ 17

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Lovens §§ 3 og 4, 14-16 og 27 har virkning fra og med indkomståret 2006.