14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Sømandsbeskatningsloven § 17

Lov om beskatning af søfolk paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sømandsbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 131 af 07. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Ikrafttrædelsesbestemmelser og ændring af anden lovgivning
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. juli 2005, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Lovens §§ 3 og 4, 14-16 og 27 har virkning fra og med indkomståret 2006.

•••
profile photo
Profilside