14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 484

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§484 De almindelige bestemmelser om kære i retsplejelovens kapitel 37 finder anvendelse over for rettens afgørelser i henhold til dette kapitel.

•••

Stk. 2 Rettens afgørelse om henvisning til en anden ret efter § 475, stk. 1, 2. pkt., kan ikke kæres.

•••

Stk. 3 Rettens afgørelser efter dette kapitel træffes ved kendelse.

•••
profile photo
Profilside