14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 336

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§336 Dersom andet ikke følger af praksis i havnen, skal rejsebefragteren levere godset ved skibets side og rejsebortfragteren tage det om bord. Ved klausulerne

  • 1) fio (free in and out) skal rejsebefragteren sørge for lastningen,

  • 2) liner terms (linjefartsvilkår) skal rejsebortfragteren sørge for lastningen.

•••

Stk. 2 Rejsebortfragteren sørger for underlag og andet, som er påkrævet til stuvningen, og udfører denne.

•••

Stk. 3 Vedrørende dækslast gælder § 263 tilsvarende.

•••

Stk. 4 Er skibet på grund af en omstændighed, som rejsebortfragteren med rimelighed kunne regne med, da aftalen blev sluttet, lagt på en lasteplads, der ikke er sædvanlig, er rejsebortfragteren ansvarlig for de øgede udgifter, som dette medfører.

•••
profile photo
Profilside