Bøger, som nævner Søloven § 263

Retsvidenskabsteori (3. udg.)
Forfattere: Carsten Munk-Hansen
Udgivelsesdato: 22. jul 2022
DJØF Forlag

7.2. Kutymen

- Side 375 -

...med tantieme, gratiale eller lignende ydelser …« – Handelsagentlovens § 1, 2. pkt.: »Reglerne i kapitel 3 kan desuden fraviges ved sædvane.« – Sølovens § 263, stk. 1: »Gods kan kun transporteres på dæk, dersom dette er tilladt i medfør af transportaftalen, følger af handelsbrug eller anden sædvane i den pågældende fart eller kræves i henhold til lov.«

Læs på Jurabibliotek