Lovkommentarer, som nævner Søloven § 190b

Søloven (5. udg.)
Forfattere: Peter Appel, Jesper Martens, Jens V. Mathiasen og Jacob Skude Rasmussen
Udgivelsesdato: 05. maj 2020
DJØF Forlag

§ 190 b

Læs lovkommentar til § 190b på side 424 til None.

Læs på Jurabibliotek