Bøger, som nævner Søloven § 164

Bjærgningsretlige aspekter i forbindelse med forureningsskade (1. udg.)
Forfattere: Jens Erik Kundby Nielsen
Udgivelsesdato: 22. feb 2019
DJØF Forlag

3.3.2.1. Vragfjernelsesreglerne

- Side 69 -

...fjernelse af vrag, som trådte i kraft den 14. april 2014. Konventionen får anvendelse for vrag i en konventionsstats økonomiske zone. En stat kan bestemme at reglerne også skal få anvendelse for vrag på dens territorium, herunder på søterritoriet, noget de fleste stater som har ratificeret konventionen har gjort, heriblandt Danmark, jf. sølovens § 164.

Læs på Jurabibliotek