14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 155

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§155 Dette kapitel finder ikke anvendelse på krigsskibe eller andre skibe, som ejes eller benyttes af en stat, og som anvendes i statsligt, ikkekommercielt øjemed.

•••

Stk. 2 Dette kapitel berører ikke de krav, der er til forsikring, i kapitel 8 akapitel 9 a og kapitel 10.

•••

Stk. 3 Dette kapitel berører ikke de krav, der er til forsikring, i kapitel 11 og 15.

•••

Stk. 4 Dette kapitel berører ikke retten til ansvarsbegrænsning efter kapitel 9.

•••

Stk. 5 Dette kapitel berører ikke retten til ansvarsbegrænsning efter offshoresikkerhedslovens § 69.

•••
profile photo
Profilside