Bøger, som nævner Søloven § 152a

Lærebog i erstatningsret (10. udg.)
Forfattere: Helle Isager og Bo von Eyben
Udgivelsesdato: 17. jan 2024
DJØF Forlag

Personskader

- Side 64 -

...offentlige finansiering af den udvidelse af patienterstatningen til at omfatte privatpraktiserende læger, speciallæger mv., som gennemførtes ved lov nr. 430 af 10. juni 2003, idet erstatningspligten – af praktiske grunde – blev pålagt den amtskommune (fra 2007: den region ), hvor de pågældende har deres praksis. Selv om regresretten ved samme lejlighed blev

Læs på Jurabibliotek