14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 64

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§64 Søpanteret i ladning forældes 1 år efter kravets opståen.

•••

Stk. 2 Forældelsesfristen afbrydes ved foretagelse af retsskridt inden fristens udløb.

•••
profile photo
Profilside