14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Søloven § 286

Uddrag fra forarbejderne til søloven § 286:

Til §§ 274-289
Bestemmelserne er identiske med de af Sølovsudvalget i betænkning nr. 1215 foreslåede §§ 274-289 og der skal henvises til Sølovsudvalgets bemærkninger, jf. bilag 1. Det er i § 288, stk. 1, 2. pkt., præciseret, at tidspunktet, hvor skaden eller tabet ikke kunne opdages .er udleveringstidspunktet....

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.