14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Søloven § 251

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af søloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§251 I dette kapitel forstås ved:

  • 1) Transportør: Den, som træffer aftale med afsenderen om transport af stykgods til søs.

  • 2) Undertransportør: Den, som efter aftale med transportøren udfører transporten eller en del af denne.

  • 3) Afsender: Den, som træffer aftale med transportøren om transport af stykgods til søs.

  • 4) Aflaster: Den, som leverer godset til transport.

  • 5) Transportdokument: Konnossement eller andet dokument, som udstedes som bevis for transportaftalen.

  • 6) Konventionen: Den internationale konvention af 1924 om konnossementer som ændret ved protokollerne af 1968 og 1979.

  • 7) Konventionsstat: En stat, som er bundet af konventionen.

•••
profile photo
Profilside