14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Solarieloven § 7

Lov om solarier paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af solarieloven og bygger på lov nr. 718 af 25. juni 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bestemmelserne i denne lov og regler fastsat i medfør af loven.

•••

Stk. 2 Sikkerhedsstyrelsen kan kræve alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af kontrolforpligtelserne efter stk. 1. Sikkerhedsstyrelsen kan foretage målinger af solariers udstråling m.v. samt øvrige undersøgelser af solarier, der er nødvendige efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Afgørelser truffet af Sikkerhedsstyrelsen i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 4 Sikkerhedsstyrelsen kan bemyndige private virksomheder til at foretage kontrolmålinger efter stk. 2, 2. pkt., af solariers udstråling m.v.

•••

Stk. 5 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om kontrolmåling af solarier. Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering

•••
profile photo
Profilside