Solarieloven § 5

Denne konsoliderede version af solarieloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om solarier

Lov nr. 718 af 25. juni 2014

§ 5

En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at solariet opfylder følgende krav:

  • 1) Den effektive udstråling må ikke overstige 0,3 W/m2 vægtet efter det spektrum for rødmepåvirkninger, der fremgår af tabellen i bilag 1.

  • 2) Solariet skal være mærket med uv-type. Solarier, der anvender lysrør, skal være mærket med et ækvivalenskodeområde, der angiver, hvilke typer lysrør der skal anvendes i det enkelte solarium. Solarier, der anvender andre uv-lyskilder end lysrør, skal være mærket med en typeangivelse af lyskilder, der anbefales anvendt.

  • 3) Solariet skal være udstyret med en timer eller timerfunktion, der skal kunne indstilles i overensstemmelse med fabrikantens doseringsplan eller tilsvarende anvisning. Solariet skal afbrydes automatisk, inden eksponeringstiden overstiger 110 pct. af den indstillede værdi, jf. dog stk. 4.

  • 4) Timerens eller timerfunktionens højeste indstilling skal medføre, at solariet afbrydes, senest når en samlet stråledosis på 800 J/m2 er opnået.

  • 5) Solariet skal være placeret og afskærmet, så ingen utilsigtet kan udsættes for solariets stråling.

Stk. 2 En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at brugeren af solariet har adgang til beskyttelsesbriller, der yder tilstrækkelig beskyttelse af øjnene forfra og fra siden, samtidig med at beskyttelsesbrillerne tillader tilstrækkeligt lys at trænge igennem, så brugerne kan se igennem dem.

Stk. 3 Beskyttelsesbrillerne, jf. stk. 2, skal overholde følgende krav til filtreringsegenskaber:

  • 1) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 250 nm og lig med eller kortere end 320 nm må den maksimale transmission ikke overstige 0,1 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

  • 2) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 320 nm og lig med eller kortere end 400 nm må den maksimale transmission ikke overstige 1 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

  • 3) For uv-stråling ved bølgelængder længere end 400 nm og lig med eller kortere end 550 nm må den maksimale transmission ikke overstige 5 pct. af den effektive udstråling fra lyskilden.

Stk. 4 En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at en let forståelig betjeningsvejledning er ophængt på eller ved solariet.

Stk. 5 En indehaver eller forpagter, der stiller et solarium til rådighed, skal sikre, at synlig skiltning om generelle sundhedsråd til brugeren af solariet er ophængt på en fremtrædende plads i solcenteret. Sundhedsstyrelsen udarbejder til brug herfor obligatorisk oplysningsmateriale.