14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 19

Lov om socialtilsyn paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 01. juli 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Klageadgang
Socialtilsynets afgørelser efter denne lov kan påklages af de personer, tilbud, myndigheder, foreninger eller private virksomheder, der er adressater for socialtilsynets afgørelser, efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

•••

Stk. 2 Klage over socialtilsynets afgørelser om ophør af godkendelsen af et tilbud, jf. § 5, stk. 10, og om ophør af godkendelsen af en forening eller en privat virksomhed, jf. § 18 b, stk. 4, 1. pkt., har opsættende virkning. Gør særlige forhold det påkrævet, kan socialtilsynet eller Ankestyrelsen træffe afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks. Socialtilsynets afgørelse efter 2. pkt. kan ikke indbringes for Ankestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside