14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 11c

Lov om socialtilsyn paragraf 11c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 01. juli 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11c Ved vurderingen af, om de plejefamilier, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. § 6, stk. 2, nr. 7, skal socialtilsynet foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse.

•••
profile photo
Profilside