14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 8

Lov om socialtilsyn paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for en periode på højst 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal socialtilsynet udstede påbud, jf. stk. 2.

•••

Stk. 2 Socialtilsynet kan, når det er nødvendigt for at sikre, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, træffe afgørelse om at udstede påbud, hvis overholdelse kan gøres til en betingelse for fortsat godkendelse. Socialtilsynet skal fastsætte en frist for et påbuds overholdelse.

•••

Stk. 3 Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, hvornår der kan iværksættes skærpet tilsyn, og hvornår der kan gives påbud. Socialtilsynsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside