14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 7

Lov om socialtilsyn paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Driftsorienteret tilsyn
Socialtilsynet fører driftsorienteret tilsyn med tilbud, som er nævnt i § 4, stk. 1, for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet, jf. § 6, og opfylder betingelserne for godkendelse, jf. § 5, stk. 1. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet. Dialogen skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

•••

Stk. 2 Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder

•••

Stk. 3 Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, jf. § 4, mindst en gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

•••

Stk. 4 Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tilrettelæggelsen og indholdet af det driftsorienterede tilsyn. Voksenansvarsbekendtgørelsen Socialtilsynsbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside