14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 4

Lov om socialtilsyn paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Anvendelsesområde
Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:

•••

Stk. 2 Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt det konkrete tilbud er omfattet af godkendelse og driftsorienteret tilsyn efter stk. 1, nr. 3, eller om tilbuddet er omfattet af tilsyn efter §§ 150 og 151 i lov om social service.

•••

Stk. 3 Godkendelse af og tilsyn med tilbud, jf. stk. 1, omfatter den samlede indsats efter lov om social service, som leveres i tilbuddet.

•••
profile photo
Profilside