14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 3

Lov om socialtilsyn paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Socialtilsynet kan tilbyde

•••

Stk. 2 Socialtilsynet skal efter anmodning fra den anbringende kommune oplyse, hvilke plejefamilier eller kommunale plejefamilier der i henhold til socialtilsynets oplysninger er egnede til at imødekomme de behov, den anbringende kommune konkret vurderer at et barn eller en ung har.

•••

Stk. 3 Socialtilsynet udfører på vegne af Udlændingestyrelsen og på grundlag af en aftale med Udlændingestyrelsen fagligt tilsyn med indkvarteringssteder, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, hvor der alene er indkvarteret uledsagede mindreårige udlændinge, og med særlige afsnit eller afdelinger på andre indkvarteringssteder end børnecentre, hvor der opholder sig uledsagede mindreårige udlændinge.

•••
profile photo
Profilside