14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 24

Lov om socialtilsyn paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1377 af 21. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Socialstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og foretager herunder stikprøver, deltager i tilsynsbesøg, gennemfører faglige undersøgelser og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v. Socialstyrelsen udarbejder en årlig rapport om socialtilsynenes virksomhed.

•••

Stk. 2 Socialtilsynene skal på anmodning fra Socialstyrelsen tilvejebringe og indsende de oplysninger, som Socialstyrelsen anmoder om.

•••
profile photo
Profilside