14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsloven § 18a

Lov om socialtilsyn paragraf 18a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1109 af 01. juli 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18a Anvendelsesområde
Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service.

•••
profile photo
Profilside