14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 03. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Drives et privat tilbud af en koncern eller koncernlignende konstruktion, skal socialtilsynet i forbindelse med godkendelsen af tilbuddet undersøge, om der allerede er et eller flere tilbud i koncernen eller den koncernlignende konstruktion, der er godkendt af et andet socialtilsyn. Hvis det er tilfældet, skal ansøgningen behandles af socialtilsynet i den region, hvor koncernen eller den koncernlignende konstruktion har sin hovedadresse, jf. § 2, stk. 4, i lov om socialtilsyn.

•••
profile photo
Profilside