14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen  - ophæves den 1. februar 2023 § 21

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 469 af 21. april 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Budgetter
De budgetter, som foreningerne og de private virksomheder skal udarbejde, jf. § 18 g, stk. 1, i lov om socialtilsyn, skal indsendes senest den 1. oktober i året før det kalenderår, årsbudgettet vedrører.

•••

Stk. 2 Årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynet inden den 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest den 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

•••
profile photo
Profilside