14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 19

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 62 af 19. januar 2023. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Oversigt over godkendte foreninger og private virksomheder
Socialtilsynet i Region Nordjylland offentliggør en oversigt over foreninger og private virksomheder, der er godkendt til at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter §§ 95 og 96 i lov om social service, jf. § 18 b, stk. 5, i lov om socialtilsyn. Oversigten offentliggøres på hjemmesiden for socialtilsynet i Region Nordjylland, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, og der linkes til oversigten fra de øvrige socialtilsyns hjemmesider. Oversigten opdateres løbende.

•••

Stk. 2 Oversigten skal indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Navn på den godkendte forening eller private virksomhed.

  • 2) Foreningens eller den private virksomheds adresse.

  • 3) Dato for socialtilsynets godkendelse.

  • 4) Oplysninger om evt. vilkår for godkendelsen.

  • 5) Dato for ophør af godkendelse.

•••
profile photo
Profilside