14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Socialtilsynsbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om socialtilsyn paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af socialtilsynsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 617 af 03. May 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Tilsyn med plejefamiliernes økonomi
Ved vurderingen af, om de plejefamilier, som er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1, i lov om socialtilsyn, har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. lovens § 6, stk. 2, nr. 8, skal socialtilsynet foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse.

•••
profile photo
Profilside