14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Skovloven § 63

Uddrag fra forarbejderne til skovloven § 63:

Til § 63
Bestemmelsen erstatter den gældende lovs § 40, der indeholder de nærmere regler for hvilke forhold, der skal iagttages, når der er klaget over en afgørelse. I stk. 1 fastsættes klagefristen som hidtil til 4 uger. Stk. 2 er en ny bestemmelse, som slår fast, at klage skal ind...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.