14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skovloven § 54

Lov om skove paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skovloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Hvis manglende opfyldelse af et påbud efter § 51, stk. 2 eller 3, er af særlig alvorlig karakter, kan det ved dom bestemmes,

  • 1) at der i et nærmere fastsat tidsrum kun må foretages hugst, efter at miljø- og fødevareministeren har udpeget de træer, der må fældes, eller

  • 2) at skoven i et nærmere fastsat tidsrum tages i drift af ministeren for ejerens regning.

•••

Stk. 2 Til dækning af udgifterne til de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, er der pante- og fortrinsret i ejendommen som for ejendomsskatter.

•••
profile photo
Profilside