14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skovloven § 49

Lov om skove paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skovloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. marts 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Miljø- og fødevareministeren har uden retskendelse mod legitimation adgang til private og offentlige ejendommes arealer for at udøve sine beføjelser og opgaver efter denne lov eller regler, der er udstedt i medfør af loven. Ministeren kan herunder foretage undersøgelser af betydning for lovens formål. Ejeren eller brugeren skal så vidt muligt have besked herom i forvejen.

•••

Stk. 2 Ministeren har desuden adgang til bygninger, der helt eller delvis udnyttes erhvervsmæssigt, for at udøve tilsyn efter §§ 56-59 på ejendomme, hvortil der er ydet tilskud.

•••

Stk. 3 Retten efter stk. 1 gælder også for personer, som ministeren bemyndiger hertil.

•••

Stk. 4 Politiet yder nødvendig bistand til at opnå adgang efter stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside